Bouwen

Wat moet je weten over de ontheffing Wet natuurbescherming?

Eén van de wetten die hier in Nederland bestaat is de zogenaamde Wet natuurbescherming. Het spreekt voor zich dat het van cruciaal belang is dat we er met z’n allen voor zorgen dat onze natuur zo optimaal mogelijk wordt beschermd. Dit geldt overigens niet alleen voor onze planten, maar ook voor de dieren die in ons land leven. Ondanks het feit dat er tegenwoordig sprake is van een strikte handhaving van deze wet moet het gezegd dat er ook zoiets bestaat als een ontheffing Wet natuurbescherming. Wil je hier meer graag meer over te weten komen? Lees dan zeker verder!

Wat is een ontheffing Wet natuurbescherming?

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen en concreet aangeven wat zo’n ontheffing Wet natuurbescherming nu precies inhoudt. Het betreft hier eigenlijk een soort van uitzondering welke op deze wet wordt gemaakt. Dit betekent concreet dat je op hoge uitzondering evenals onder bepaalde strikte eisen negatieve effecten mag veroorzaken op niet alleen beschermde planten en dieren, maar ook op beschermde gebieden. Enkele situaties waar je aan kan denken zijn:

  • De creatie van een alternatief leefgebied;
  • Het opnieuw geschikt maken van het dak voor vogels en vleermuizen na isoleren;
  • Werken die vallen buiten een kritische periode zoals het broedseizoen;

Wanneer je aanspraak wil kunnen maken van ontheffing Wet natuurbescherming is het in de praktijk absoluut van cruciaal belang om je hier grondig in te verdiepen. Blijkt dat voor jouw situatie uiteindelijk toch geldt dat er geen sprake kan zijn van een ontheffing? Dan kan dat mogelijks leiden tot een confrontatie met vervelende boetes. Dit kan uiteraard zeker niet de bedoeling zijn.

De uitvoering van een ecologisch onderzoek

Wanneer je een ontheffing Wet natuurbescherming wenst te krijgen zal je in de praktijk tot de vaststelling komen dat er in het merendeel van de gevallen een zogenaamd ecologisch onderzoek zal worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek is het zo dat er een tem van experten zal worden aangesteld welke zullen controleren of er sprake is van beschermde soorten of de aanwezigheid van beschermde gebieden of niet. Een dergelijk onderzoek kan onder meer worden uitgevoerd op het ogenblik dat er sprake is van bepaalde bouwplannen.

Het ecologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag tot ontheffing Wet natuurbescherming kan in verschillende vormen voorkomen. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen diverse soorten onderzoeken zoals bijvoorbeeld een vleermuisonderzoek, maar ook een broedvogelonderzoek. Welke onderzoeken er precies zijn vereist kan in de praktijk (uiteraard) sterk afhankelijk zijn van de situatie in kwestie waarvan sprake is.

Wanneer is een dergelijke ontheffing Wet natuurbescherming nu absoluut een vereiste?

Het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is een vereiste wanneer je van plan bent om een project uit te voeren waarbij de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • Er is sprake van de aanwezigheid van streng beschermde flora en fauna;
  • De werken die je gaat uitvoeren hebben een negatieve impact op de beschermde natuurwaarden;

Het aanvragen van een dergelijke ontheffing dient in de praktijk steevast te gebeuren bij de provincie waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Is het je niet helemaal duidelijk waar jij nu precies allemaal rekening mee moet houden op dit vlak? Dan spreekt het voor zich dat de provincie je hier ook graag meer informatie over verstrekt. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *